Резултати за дейността на МЦАР "Варна" ООД за периода 09.2010 г. - 12.2010 г.

Общ брой
пациентки 

Възрастови
групи 

Брой
пациентки

Бременни
жени

Едно-
плодна
бре-
менност 

 Дву-
плодна
бре-
менност

Три-
плодна
бре-
менност 

64

< 35 години

52

27

14

 

 12

36 ÷ 38 години

10

 

 

39 ÷ 40 години

1

-

 

-

 

 -

 -

> 40 години

1

1

1

 -


Процент на успеваемост -  51,56 %
Едноплодна бременност -      57,58 %
Двуплодна бременност -        36,36 %
Триплодна бременност -         6,06 %
   

Резултати за дейността на МЦАР "Варна" ООД за периода 01.2010 г. - 06.2010г.

Общ брой
пациентки 

Възрастови
групи 

Брой
пациентки

Бременни
жени

Едно-
плодна
бре-
менност 

 Дву-
плодна
бре-
менност

Три-
плодна
бре-
менност 

104

< 35 години

84

56 

39 

 

 16

36 ÷ 38 години

15 

 

 

39 ÷ 40 години

 

 

 -

 1

> 40 години

 -


Процент на успеваемост -  60,58 %
Едноплодна бременност -      69,84 %
Двуплодна бременност -        25,40 %
Триплодна бременност -         4,76 %
   

Резултати за дейността на МЦАР "Варна" ООД за периода 09.2009 г. - 12.2009 г.

Общ брой
пациентки 

Възрастови
групи 

Брой
пациентки

Бременни
жени

Едно-
плодна
бре-
менност 

 Дву-
плодна
бре-
менност

Три-
плодна
бре-
менност 

OHSS

144

< 35 години

108 

60 

33 

 

 25

2

36 ÷ 38 години

22 

10 

 

 

-

39 ÷ 40 години

 

 

 -

 -

-

> 40 години

 -

-


Процент на успеваемост -  50,69 %
Едноплодна бременност -      60,27 %
Двуплодна бременност -        35,62 %
Триплодна бременност -         4,11 %
   

Данни за дейността на МЦАР “Варна” ООД за периода 01.01.2009 - 30.06.2009 година

Общо

Възрастова
структура

Брой
пациентки

Бременни
жени

Аборти

OHSS

187

< 35 години

149 

82 

(55,03%)

12 

(14,63%)

36 ÷ 38 години

24 

(33,33%)

(12,50%)

-

39 ÷ 40 години

10 

(40,00%)

1

(25,00%)

-

> 40 години

(25,00%)

1

-

 Общо:

 187

 95
(50,80%)

15
(15,79%)

1
(0,53%) 

   

Данни за процента на успеваемост в МЦАР “Варна” ООД за 2008 година

Общо

Възрастова
структура

Брой
пациентки

Бременни
жени

Аборти

OHSS

400

< 35 години

318

159

(50%)

20

(12,58%)

2

(0,63%)

36 ÷ 38 години

53

26

(49,06%)

2

(7,69%)

-

39 ÷ 40 години

19

6

(31,58%)

1

(16,67%)

-

> 40 години

10

4

(40%)

1

(25%)

-