Замразяване на ембриони

За да имаме по-голяма успеваемост от тази процедура замразяваме само добре развиващи се ембриони с висок имплантационен индекс на 5 или 6 ден (т.нар. експандиращи бластоцисти) чрез метод, наречен “свръхбърза витрификация”.

Витрификация буквално означава процес, при който се образува стъкло (vitro = стъкло). Терминът се използва в криобиологията в случаите на замразяване на живи клетки чрез създаване на стъклоподобни кристали от водата, съдържаща се в клетката (това става при -130°С). Стъклоподобното състояние на водата в замразените клетки предотвратява образуването на ледени кристали от Н2О в клетката – ледените кристали в клетката водят до нейното дегенериране и последваща клетъчна смърт.

През последните години се установи, че максимални резултати при замразяване и последващо размразяване на ембриони се постигат чрез свръхбърза витрификация на ембриони в бластоцистен стадий на 5 и 6 ден. Именно поради тази причина ние използваме този протокол на замразяване на ембриони. Нашите наблюдения сочат също, че замразяването на бластоцисти на 5 и 6 ден чрез витрификация е значително по-успешен от стандартния протокол, наречен бавно замразяване на ембриони на 2 и 3 ден.