Ембриотрансфер

Предпочитаният от нас ден за трансфер е 5 ден след пункцията, като деня на пункцията е нулев ден (D-0).

Ние извършваме ембриотрансфера задължително под контрола на видеозон с цел поставяне на ембрионите на точното място, а то е в средата на кухината на матката.

http://www.ivfcentre-varna.com/images/ET_UZD.jpg

Фиг. 1. Ембриотрансфер под ултразвуков контрол. Маркерите, които представляват малки въздушни мехурчета, се виждат точно в средата на кухината на матката

Защо е изключително важен контролът с видеозон?

Защото каналът, през който катетъра преминава, за да достигне кухината на матката е с различна дължина при всяка жена. Това означава, че без визуален контрол ембрионите могат да се поставят в цервикалния канал, а не в кухината на матката, което обрича опита на провал.  Още по-лош е сценарият с поставяне на ембрионите високо в матката и последващо развитие на извънматочна бременност.

За улесняване на визуалния контрол чрез ултразвук е желателно жената да бъде с умерено пълен пикучен мехур по време на трансфера.

Манипулацията ембриотрансфер е безболезнена. След поставянето на ембрионите препоръчваме 30 минути престой на легло.
Тестът за бременност се извършва 14 дни след трансфера. Той може да бъде уринен с първа сутрешна урина или кръвен в клиниката.

Броят на връщаните ембриони е според Наредбата за асистирани репродукции от Закона за народното здраве и след консултация и информирано съгласие на пациента. Нашият стремеж е към трансфер на малък брой (1÷2) ембриона с висок имплантационен потенциал на 5 ден от пункцията (бластоцистен стадий).

Смятам, че триплодията и четириплодната бременност са крайно тежко усложнение на лечението чрез IVF и трябва да бъдат сведени до минимум.

Процедурата ембриоредукция – умъртвяване на един или два плода при триплодна бременност е неприемлива за нас и не се извършва в нашата клиника.