Пункция на фоликулите ( изваждане на яйцеклетките)

След като бъде назначен час за пункция Вие трябва да сте гладна и жадна поне от 6 часа. Тази мярка е необходима поради упойката, която ще Ви бъде дадена. Упойката е венозна с препарат Diprivan, от който Вие заспивате и не усещате манипулацията, която трае от 15 до 30 минути.

Яйцеклетките се аспирират от фоликулите чрез специална игла, прикрепена за сондата на видеозона под визуалния контрол на лекаря. Обичайната бройка на яйцеклетките е около 70 до 80% от броя на фоликулите, т.е. броят на фоликулите в края на стимулацията не е равен на броя на извадените яйцеклетки.

Семенната течност на партньора се добива чрез мастурбация в деня на пункцията в стерилен контейнер, етикиран с перманентен маркер. Желателна е тридневна полова абстиненция.

След пункцията пациентката престоява 4 часа в клиниката като се наблюдава от медицинския персонал.

Изписването става само с придружител. Забранено е шофиране до 24 часа. Нормално е усещането за лека болка и подуване на корема в следващите няколко дни – могат да се употребяват парацетамол и аулин против болката.