Оплождане

Оплождането е процес, който завършва със сливането на мъжкия и женския пронуклеус, водейки до образуване на нов индивид. За успешното реализиране на този процес са необходими:

templates/beez/images/arrow.gif Преминаване на сперматозоидите през cumulus oophorus;
templates/beez/images/arrow.gif Взаимодействие между сперматозоидите и zona pellucida;
templates/beez/images/arrow.gif Сливане между един сперматозоид и яйцеклетка;
templates/beez/images/arrow.gif Активиране на яйцеклетката;
templates/beez/images/arrow.gif Декондензация на ядрото на сперматозоида и образуване на мъжки пронуклеус;
templates/beez/images/arrow.gif Образуване на мъжки и женски пронуклеус и тяхното мигриране в центъра на яйцеклетката;
templates/beez/images/arrow.gif Образуване на делително вретено и началото на първото делене.

Яйцеклетките в метафаза II са заобиколени от кумулусни маси състоящи се от фоликуларни клетки разпръснати в полимеризиран междуклетъчен матрикс с основна съставка хиалуронова киселина. За да преминат успешно кумулуса сперматозоидите трябва да са капацитирани. Преди преминаването през zona pellucida, сперматозоидите трябва да се свържат с нея и да претърпят акрозомална реакция. Акрозомната реакция е екзоцитна и представлява многократно сливане между клетъчната плазмена мембрана на сперматозоида и външната акрозомална мембрана, в резултат на което се образуват хибридни везикули. Това води до изливане на акрозомалното съдържимо и преминаване на zona pellucida от оплождащия сперматозоид, който попада в перивителинното пространство и чрез своята главичка се слива с клетъчнат мембрана на яйцеклетката. Попаднал в цитоплазмата на яйцеклетката, оплождащия сперматозоид стартира серия от последователни процеси, известни като активация на яйцеклетката. Тези биохимични и морфологични процеси включват:

templates/beez/images/arrow.gif Промяна в потенциала на оволемата и рязко покачване на вътреклетъчната концентрация на калциеви йони, което морфологично води до екзоцитоза на кортикални гранули известна като кортикална реакция. Кортикалните гранули представляват хидролитични ензими, освободени в перивителинното пространство чрез екзоцитоза.
templates/beez/images/arrow.gif Тези ензими, попадайки в непосредствена близост със zona pellucida, променят нейните химични и физични свойства, което я прави непроницаема за други сперматозоиди. Нарушения в процеса на екзоцитоза на кортикални гранули може да доведе до пенетрация на повече от един сперматозоид в яйцеклетката – полиспермия. Това води до развитие на генетично абнормни ембриони. Поради това зиготи с повече от 2 пронуклеуса се унищожават в процеса на асистирана репродукция.

templates/beez/images/arrow.gif Галерия под микроскоп на оплождане ин витро
templates/beez/images/arrow.gif Галерия под микроскоп на оплождане по метода ИКСИ