Ембрионално развитие в ин витро условия

Основните морфологични моменти в клиничната ембриология следват определена хронологична последователност

templates/beez/images/arrow.gif
 нулев ден - в този ден се добиват и обработват половите клетки (гамети) , а също така се извършва и инсеминацията на яйцеклетките чрез предварително капацитирани сперматозоиди или чрез ICSI;
templates/beez/images/arrow.gif първи ден от ембрионалното развитие - образуване на зигота (оплодена яйцеклетка);
templates/beez/images/arrow.gif втори ден от ембрионалното развитие - стадий на делене и формиране на бластомери (клетките на същинския ембрион);
templates/beez/images/arrow.gif трети ден от ембрионалното развитие - стадий на делене и формиране на бластомери;
templates/beez/images/arrow.gif четвърти ден от ембрионалното развитие - стадий морула;
templates/beez/images/arrow.gif пети ден от ембрионалното развитие - стадий бластоцист;
templates/beez/images/arrow.gif шести ден от ембрионалното развитие - стадий бластоцист;
templates/beez/images/arrow.gif асистирано излюпване на ембриона - (аssisted hatching).