Гамети - мъжки и женски полови клетки

Основните морфологични моменти в клиничната ембриология следват определена хронологична последователност:

Нулев ден

В този ден се добиват и обработват половите клетки (гамети), а също така се извършва и инсеминацията на яйцеклетките чрез предварително капацитирани сперматозоиди или чрез ICSI.

templates/beez/images/arrow.gif Kапацитирани сперматозоиди
Галерия под микроскоп - сперматозоиди >>

 images/gameti/gameti01.gif
templates/beez/images/arrow.gif Зряла яйцеклетка
Галерия под микроскоп - яйцеклетки >>
 images/gameti/gameti04.gif