Ин витро лаборатория

Ин витро станция ( IVF workstation )
Това е основното място за работа на ембриолога – представлява бокс, в който се поддържа стерилна атмосфера чрез непрекъснато филтриран ламинарен поток на въздуха. Образуван е със стереомикроскоп, чрез който се идентифицират яйцеклетките.
 /images/01ivflab.gif
Инвертен микроскоп с микроманипулатори ( ICSI station
На това място се извършва оплождането на яйцеклетките чрез инжектиране на сперматозоиди в цитоплазмата на яйцеклетката, чрез специални за целта микроигли.
 /images/02ivflab.gif
СОинкубатори ( CO2 - incubator )
Те поддържат влажност, температура (37°С) и рН максимално близки до тези в човешкото тяло. В тях се извършва култивирането (отглеждането) на ембрионите до тяхното поставяне в матката.
 /images/03ivflab.gif
Ултразвуков апарат ( ultrasound )
Чрез този апарат се проследява растежа на фоликулите в яйчниците по време на контролираната овариална стимулация. Под ултразвуков контрол се извършва и фоликулната пункция за аспирация на яйцеклетките и впоследствие трансфера на ембриони в матката.
 /images/04ivflab.gif