Д-р Кателия Александров завършва Медицински Университет във Варна през 1993 г. Оттогава до сега работи в областта на акушерството и гинекологията, а от 1997 г. и до днес в сферата на репродуктивната медицина. От 1997 г. до сега благодарение на него са родени хиляди деца по целия свят.  
Д-р Стефан Кисьов е роден в гр. Варна на 13.02.1978 г. Завършва Медицински Университет във Варна през 2002 г. Специализира Акушерство и гинекология от 2003 г. а ембриология от 2005 г. Оттогава до сега работи в областта на репродуктивната медицина.

Екипът на Медицински център за асистирана репродукция  “Варна”, ООД
 

 images/ekip_ag.gif

Проф. И. Козовски – Ръководител, Доц. В. Маркова – Зам. Ръководител, Д-р К. Александров – Зав. “Ембриологичен сектор”, Д-р Г. Козовски, Гл. Асистент към АГ- Катедра към МУ-Варна, Д-р Е. Ковачев, Гл. Асистент към АГ- Катедра към МУ-Варна, Д-р Ст. Кисьов, Ординатор, ак. М. Динова, ак. А. Несторова, Наргис Ехсан, сан. Н. Нейкова